“Бъдещето на нашето минало”

През 2019 отново съвместно с Регионален Исторически музей – Ямбол и баскетболен клуб „Тунджа“ създадохме календар – “Бъдещето на нашето минало”.

Тест на монитора
Тест на монитора
Културна Организация Ноарт ЕООД