„Желани пространства“ – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“

Съвместно с екип от община Тунджа, в продължение на една – две седмици посещаваме всички детски градини от региона, като моята част от работата беше портрет на всяко дете и своевременно изработване на персонална коледна картичка, която да получи в близките дни. Междувременно и репортажно заснемане на мероприятието, като в последствие го представихме под формата на изложба.

„Желани пространства“ – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в община Тунджа.

Проектът приключи с малка ретроспективна изложба във фоайето на община Тунджа.