Проект „Жена“ представлява серия от портрети на жени със собствени постижения в различни области и аспекти на живота и в професионален план. Той е опит да се обрисува жената чрез нейните различни „лица“  – социално, професионално, емоционално и пр.

Всички портрети са представени по стария фотографски способ цианотипия, на първо място заради любовта ми към процеса, но най-вече защото би могло да се разгледа като „намигване“ към жената преди и сега. Тя е една и съща – с едни и същи мечти, желания, вътрешни борби, съмнения, но нейното място в обществото е различно и променящо се във времето.

Част от портретите са на изявени и доказани артисти. Една от творбите показва през какво минава обикновената жена и с какво се сблъсква в ежедневието и с проблеми като операцията на кистата ѝ. Неща, за които не се говори гласно и остават табу. Портретите на възрастните модели представят историята на селската жена, изписана чрез линиите на ръцете и лицето ѝ.

 Представям и комбинирани портрети, които според мен са са ясен знак за взаимозаменяемостта на жената и различните роли, които тя поема през живота си.Жена, съпруга, баба, майка, сестра, любима, повелителка, любовница, господарка, загадъчна и мистериозна, крехка и деликатна, еманципирана, но и рамкирана!
Това е проект: „Жена“.Тест на монитора
Тест на монитора
Културна Организация Ноарт ЕООД