„Историята е движение“

През 2018 година съвместно с Регионален Исторически музей Ямбол и баскетболен клуб „Тунджа“ създадохме първия си календар.

Календарът, част от кампанията „Историята е движение“. По проекта работих с Кремена Димова, Станка Павлова и Таня Косева.

Работа по проекти, фотографски работилници, обучения
„Регионалният исторически музей в Ямбол и баскетболният клуб в града издадоха съвместен календар за 2018 година.“