„От степите към Балкана…” 

„…изложбата „От степите към Балканите… проучване на надгробни могили в област Ямбол”. Тя се реализира в рамките на проекта „От степите към Балканите. Ямната култура в Тракия” (no. NCN OPUS 2017/25/B/HS3/02516), финансиран от Националния научен център (Краков, Полша). Проектът се осъществява благодарение на договора за научно сътрудничество между Регионален исторически музей – Ямбол и Института за археология и етнология към Полската академия на науките.

Изложбата представя резултатите от съвместните българо-полски археологически проучвания на надгробни могили по средното и долно течение на р. Тунджа. При реализацията на проекта в периода 2018 – 2021 г. са проучени 5 надгробни могили от ранната бронзова епоха, тракийската и римската епохи в землищата на селата Дражево, Зимница, Маломирово и Могила.“

Артефактите в албума заснехме съвместно с двата екипа, експерти от РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ЯМБОЛ и ние от НОАРТ.

Куратори на изложбата „От степите към Балканите… проучване на надгробни могили в област Ямбол” са д-р Тодор Вълчев и dr. hab. Piotr Włodarczak. Художественото оформление е дело на дизайнера Таня Косева.