Алтернативни фотографски процеси / Фотограми
Фотограмата е фотографско изображение, получено чрез поставяне на обекти директно върху повърхността на фоточувствителен материал, като например фотографска хартия, и след това излагане на материала на светлина.

@stephankamenov

Намерете ме в Instagram