Стойка Цингова – изкуствовед

Лична информация
Име Цингова, Стойка Стоева
Адрес гр. Ямбол 8600, България
Телефон 0889137258
Факс  
E-mail stoika_stoika@abv.bg, StoikaStTsingova@gmail.com  
Националност българка
Дата на раждане 25.04.1978
Трудов стаж
 
Дати (от-до) 6 януари 2014 – до сега
Име и адрес на работодателя ХГ „Жорж Папазов“ – Ямбол
Вид на дейността или сферата на работа култура
Заемана длъжност уредник
Основни дейности и отговорности  
 • Дати (от-до)• Има и адрес на работодатела• Ви на дейността или сферата на работа• Заемана длъжност• Основни дейности и отговорности • Дати (от-до)• Име и адрес на работодателя• Вид на дейността или сферата на работа• Заемана длъжнбост• Основни дейности и отговорности Дати (от-до)  септмври 2013 – 5 януари 2014МГ „Атанас Радев“, Ямболпросвета учител по изобразително изкуство  септември 2011  –  (от 9.11.2011 – в майчинство)ОУ „П.Р. Славейков“, Ямболпросвета учител по изобразително изкуство  3 януари 2011 – 15 юни 2011
Име и адрес на работодателя ОУ „П.Р. Славейков” , Ямбол
Вид на дейността или сферата на работа просвета
Заемана длъжност учител по изобразително изкуство
Основни дейности и отговорности  
Дати (от-до)  2 декември 2010 – 23 декември 2010
Име и адрес на работодателя СОУ „Климент Охридски”, Ямбол
Вид на дейността или сферата на работа просвета
Заемана длъжност учител по изобразително изкуство – по заместване
Основни дейности и отговорности  
Дати (от-до)  септември 2009 – юни 2010
Име и адрес на работодателя МГ „Атанас Радев“, Ямбол
Вид на дейността или сферата на работа просвета
Заемана длъжност учител по изобразително изкуство – по заместване
Основни дейности и отговорности  
   
Дати (от-до)  април 2009 – август 2009
Име и адрес на работодателя Обществена фондация «Мостове над Тунджа» Ямбол
Вид на дейността или сферата на работа  
Заемана длъжност офис сътрудник
Основни дейности и отговорности водене на фирмена документация, общуване с бенефициентите и др.
   
• Дати (от-до)  юли 2006 – ноември 2008
• Име и адрес на работодателя Агенция за изкуство „Лоранъ”, София
• Вид на дейността или сферата на работа Галерия „Лоранъ”
• Заемана длъжност галерист
• Основни дейности и отговорности подготвяне на изложби и експозиции, представяне и продажба на картини
   
• Дати (от-до)  октомври 2003 – март 2004
• Име и адрес на работодателя Българска асоциация на частните училища (БАЧУ)
• Вид на дейността или сферата на работа  
• Заемана длъжност сътрудник
• Основни дейности и отговорности подпомагане дейността на председателя на асоциацията
   
• Дати (от-до)  май 2003 – юни 2005
• Име и адрес на работодателя ЧСОУ „Артис, София”
• Вид на дейността или сферата на работа просвета
• Заемана длъжност учител по история на изкуството
• Основни дейности и отговорности  
   
• Дати (от-до)  октомври 2002 – май 2003
• Име и адрес на работодателя Студио за приложни изкуства „Сорокина”, София
• Вид на дейността или сферата на работа  
• Заемана длъжност преподавател по приложни изкуства
• Основни дейности и отговорности  
   
• Дати (от-до)  юни 2002 –  септември 2002
• Име и адрес на работодателя Фирма ДИК, София, ателие „Нарисувай сам” в ЦУМ
• Вид на дейността или сферата на работа Анимация и търговия
• Заемана длъжност аниматор
• Основни дейности и отговорности забавляване на деца чрез оцветяване на керамични фигурки
   
• Дати (от-до)  октомври 2001 – юни 2002
• Име и адрес на работодателя Студио за приложни изкуства „Сорокина”, София
• Вид на дейността или сферата на работа  
• Заемана длъжност преподавател по приложни изкуства
• Основни дейности и отговорности  
Образование и обучение
• Дати (от-до) 2006-2008
• Име и вид на обучаващата или образователната организация СУ „Св. Климент Охридски” – София
• Основни предмети/застъпени професионални умения Мениджмънт и анимация на културното наследство, публични политики за опазване и социализация на културното наследство, правна и институционална инфраструктура на културното наследство, глобални и локални култури, писане и управление на проекти, маркетинг на културното наследство и др.
• Наименование на придобитата квалификация магистърска програма „Мениджмънт и социализация на културното наследство”
• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) магистър
   
• Дати (от-до) 2004-2006
• Име и вид на обучаващата или образователната организация НХА „Николай Павлович” – София
• Основни предмети/застъпени професионални умения  
• Наименование на придобитата квалификация  
• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) докторант (отчисление с право на защита)
   
• Дати (от-до) 1996-2001
• Име и вид на обучаващата или образователната организация НХА „Николай Павлович” – София
• Основни предмети/застъпени професионални умения История на българското изобразително изкуство, История на изкуството на Азия, Африка и Америка, Обща история на изкуството, Обща история, История на България, Философия, Естетика, Практикум по рецензиране и др.
• Наименование на придобитата квалификация изкуствовед
• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) магистър
   
• Дати (от-до) 1991-1996
• Име и вид на обучаващата или образователната организация ПГ „Васил Левски” Ямбол
• Основни предмети/застъпени професионални умения изобразително изкуство, български език и литература, математика, английски език, руски език и др.
• Наименование на придобитата квалификация паралелка със засилено изучаване на изобразително изкуство
• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) средно  образование
Лични умения и компетенции
Майчин език български
Други езици
  Английски език
Четене отлично
Писане много добро
Разговор много добро
   
  Руски език
• Четене добро
• Писане добро
• Разговор добро
   
  Немски език
• Четене начално
• Писане начално
• Разговор начално
   
Социални умения и компетенции Комуникативност, добра работа в екип
Организационни умения и компетенции Добра организация
Технически умения и компетенции  Microsoft WORD, EXCELL, InternetРабота с офис техника
Свидетелство за управление на МПС    Да
Допълнителна информация Член на СБХ, секция Критика Обучения: април – юли 2009 – Обучение по проект „Структурите на гражданското общество – партньор и генератор на добри идеи“ (Приложен сертификат) 29.11.1999 – 04.12.1999 – Курс за бизнесоценители на исторически предмети, икони, нумизматика, антиквариат, скъпоценни камъни и други произведения на изкуството (Приложен сертификат)  Статии и публикацииВ сп. “Проблеми на изкуството”:Георги Попов-Джон във Франция, кн.4, 2004 г. стр: 21-25Художествена галерия „Жорж Папазов” – Ямбол, кн.4, 2004 г. стр: 57-61 Във в-к “Култура”:Скулптури в софийските подлези, бр. 28 (2189), 20 юли 2001 г., стр: 3Спомен за Лика Янко, бр. 18 (2226), 10 май 2002 г., стр: 3120-годишнина от рождението на Борис Денев, бр. 10 (2265), 7 март 2003г., стр: 410 години Изкуство/Art in Bulgaria, бр. 15 (2270), 11 април 2003 г., стр: 3Поглед към тоталитарното изкуство, бр. 281(2276), 23 май 2003 г., стр: 3Разнообразие/еднообразие, бр. 36 (2291), 3 октомври 2003 г., стр: 7Непоказвани офорти на Жорж Папазов, бр. 18 (2320), 23 април 2004 г., стр: 3Джон Попов след 100 години, бр. 21 (2416), 3 юни 2006 г., стр: 7Оранжевата стъпка на Кирил Желязков, бр. 35 (2429), 13 октомври 2006г., стр: 2Очарованието на Ивановден, бр. 3 (2486), 23 януари 2008 г., стр: 3„Абстрактни проекции“, бр. 42 (2569), 1 декември, 2009 г., стр: 3110 години от рождението на Кирил Кръстев, бр. 26 (2775), 11 юли, 2014 г., стр: 1 В сайта www. cult. bg:Изложба “Родът Митови в българското изкуство”, 06-07-2001Изкуството на текстила в България, 13-07-2001F-Factor, 25-07-2001ЕвроАртТемпо, 26-07-2001 Други:“Свят на красота и багри”, във в-к “Делник”, VII, Ямбол, бр. 230 от 29 ноември 2001 г., стр: 8“Изложби на учители-художници в обсерваторията на Ямбол”, във в-к “Учителско дело” от 14 януари 2002 г., стр: 8“Нова връзка в изкуството”, във в-к “Живот и пари”, Ямбол, бр. 8 от 2-8 март 2002 г., стр: 12“Звездна изложба”, във в-к “Телескоп”, бр. 8 (56) от 16-29 апрол 2002 г., стр: 10“Изложба на разнообразието”, във в-к “ЛИК”, Ямбол, IV, бр. 4, април-май 2002 г., стр: 9“Изкуството като подкрепа”, във в-к “Учителско дело”, бр. 36 от 2 декември 2002 г., стр: 7Венета Дочева към светлината, във в-к  „НТС Акценти“, II, бр. 21 от 15 октомври 2007 г., стр: 5 
Приложения Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен магистър по специалност изкуствознание, Рег. №652/17.12.2001 Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен магистър по специалност културология, магистърска програма „Мениджмънт и социализация на културното наследство“, Рег. № М 199045 / 14.04.2010 Сертификат за завършено модулно обучение по проект „Структурите на гражданското общество – партньор и генератор на добри идеи“ Сертификат за завършен курс за бизнес оценители на исторически предмети, икони, нумизматика, антиквариат, скъпоценни камъни и други произведения на изкуството